Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Formål og målsetting

Formål

I tråd med arkivforskriften skal kommunenes arkivplan være "en samleplan som skal gi oversikt over alle de forhold som angår danning og bevaring av dokumentasjon".

Målsetting

 Planen vil gi oversikt over alt arkivmaterialet uavhengig av medium, alle registrene, papirdokumentene, databasene osv. og den vil gi en oversikt over arkivnøkler og gjenfinningssystemer som benyttes på de ulike deler av materialet, slik at gjenbruk av dokumentasjon er mulig. Videre vil arkivplanen inneholde opplysninger for å sikre en styrt og rasjonell dokumenthåndtering. Planen vil inneholde oversikt over alle lover og retningslinslinjer samt interne instrukser som gjelder organisasjonens dokumentbehandling, arkivering, og omfatter de organisatoriske forhold ved selve arkivfunksjonen som innbefatter organisering av arkivtjenesten, hvor arkivansvaret og oppgavene knyttes til ulike roller og stillingskategorier (link,kart). Den vil i tillegg gi en oversikt over hvor dokumentasjon befinner seg ved å knytte de ulike arkiver og delarkiver til organisasjonsstrukturen. Arkivenes forvaltningsmessige tilknytning gir en inngang til hvilke sakstyper materialet inneholder og mulighet for å sette dokumentasjonen i sin kildehistoriske sammenheng.

Målsetting vil være et digitalt saksarkiv 01.04.2012.

 Planen er vedtatt i kommunestyret 25.10.2012 under sak 2012/341, med noen mangler.

Laster...